free bootstrap template
Mobirise


EVEN VOORSTELLEN

Wie zijn wij? Het bestuur van de Stichting Opknappen Creanga (STOC) bestaat uit een vijftal leden. De samenstelling is gevormd door: Riet Rijnbeek (voorzitter), Kristel Jansen (secretaris), Paul Rijnbeek (penningmeester), Ronnie Helmink (lid) en René Rijnbeek (lid). De bestuursleden voelen zich betrokken bij de doelstelling van STOC en zijn graag bereid hun inspanning te leveren om deze te realiseren. De doelstelling van STOC is het verbeteren van de toegangsweg van Neomanist te Straceni, Moldavië.

STOC ziet er op toe dat alle inkomsten ten goede komen aan het vernieuwen van de straat Ion Creanga. Enkel de kosten van gebruik van een bankrekening, notaris en de inschrijving van de Kamer van Koophandel kunnen worden aangemerkt als kosten die niet direct betrekking hebben op ons project.

De panden van Neomanist zijn nu gevestigd aan een toegangsweg die in een dusdanige staat is dat verkeer nauwelijks mogelijk is. De bewoners zijn daardoor niet in staat om de kern van het dorp te bereiken. Bezoek aan de markt, familie, bibliotheek en winkels is niet mogelijk. Bewoners, meestal gebruik makend van een rolstoel, zijn daardoor genoodzaakt op het terrein te verblijven.

Mobirise

In augustus 2018 gingen Riet en Rene weer naar Moldavie.

Een tweede gesprek met de burgermeester gaf weer een nieuw inzicht.

De begroting van het plan om de weg op te knappen is al in voorbereiding. Binnen 2 jaar zal alles gerealiseerd zijn.

Ons doel is om hier € 10.000 aan bij te dragen. Hier gaan we ons best voor doen.

We voelden de betrokkenheid van Valentina, de burgermeester van Straceni. Anderzijds voelde zij zich gesteund door alle donateurs.

Het was een fijn gesprek. Het gaat ons zeker lukken

HET TEAM

Wij vormen met vijf personen de Stichting Opknappen Creanga (STOC).
Samen spannen we ons met veel plezier in om de doelstellingen van de stichting te behalen!

  • RIET RIJNBEEK          -Voorzitter
  • KRISTEL JANSEN      -Secretaris
  • PAUL RIJNBEEK         -Penningmeester
  • RONNIE HELMINK        -Lid
  • RENE RIJNBEEK          -Lid
Correspondentie

Riet Rijnbeek (voorzitter)
Elstargaard 14
6831 BH Arnhem

Contact

Email: info@stoc31.nu
T: 06-23179011
Bank: NL39RABO0314638156

Kamer van Koophandel

Stichting Opknappen Creanga (STOC)
KvK nummer: 66813565
AGV Verklaring